Binding

 • 101binding substance — rišiklis statusas T sritis chemija apibrėžtis Medžiaga (ppr. polimerinė) daugiakomponentei kompozicijai susieti į vieną visumą. atitikmenys: angl. adhesive; binder; binding substance; sticker rus. связующее …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 102binding energy — ryšio energija statusas T sritis chemija apibrėžtis Darbas, kurio reikia 1 molio medžiagos tam tikriems cheminiams ryšiams nutraukti. atitikmenys: angl. binding energy; bond energy; bonding energy rus. энергия связи …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 103binding power — rišlumas statusas T sritis chemija apibrėžtis Pusskysčio rišamojo mišinio gebėjimas kietėti. atitikmenys: angl. binding power; setting strength rus. связывающая способность; схватываемость …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 104binding substance — rišamoji medžiaga statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. binding substance vok. Bindemittel, n rus. связующее вещество, n pranc. matière agglutinante, f ryšiai: dar žiūrėk – rišiklis …

  Fizikos terminų žodynas

 • 105binding effect — ryšio reiškinys statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. binding effect vok. Bindungseffekt, m; Kupplungseffekt, m rus. эффект связывания, m pranc. effet de liaison, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 106binding electron — jungiantysis elektronas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. binding electron; bonding electron vok. bindendes Elektron, n; Bindungselektron, n rus. связывающий электрон, m; электрон связи, m pranc. électron de liaison, m; électron liant,… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 107binding energy — ryšio energija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. binding energy; bond energy; coupling energy vok. Bindungsenergie, f; Kopplungsenergie, f rus. энергия связи, f pranc. énergie de liaison, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 108binding energy curve — ryšio energijos kreivė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. binding energy curve vok. Bindungsenergiekurve, f rus. кривая энергии связи, f pranc. courbe de l’énergie de liaison, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 109binding force — ryšio jėga statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. binding force vok. Bindungskraft, f rus. сила связи, f pranc. force de liaison, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 110binding moment — cheminio ryšio momentas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. binding moment; bond moment vok. Bindungsmoment, n rus. дипольный момент химической связи, m; связывающий момент, m pranc. moment de liaison, m …

  Fizikos terminų žodynas